Commit 107eca8b authored by Oliver Bücker's avatar Oliver Bücker Committed by Ivo Kabadshow

add examples

parent df90c54e
\documentclass{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a4,scale=0.95]{beamerposter}
\usetheme{JuelichPoster}
\begin{document}
\begin{frame}
\begin{block}{\large Fontsizes}
\centering
{\tiny tiny}\par
{\scriptsize scriptsize}\par
{\footnotesize footnotesize}\par
{\normalsize normalsize}\par
{\large large}\par
{\Large Large}\par
{\LARGE LARGE}\par
{\huge huge}\par
{\Huge Huge}\par
{\veryHuge veryHuge}\par
{\VeryHuge VeryHuge}\par
{\VERYHuge VERYHuge}\par
\end{block}
\end{frame}
\end{document}
\documentclass{beamer}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[orientation=landscape,size=a3,scale=1.5]{beamerposter}
\usetheme{JuelichPoster}
\begin{document}
\begin{frame}
\begin{columns}[onlytextwidth,t]
\begin{column}{.48\linewidth}
\begin{block}{Introduction}
\begin{itemize}
\item[]
\begin{enumerate}
\item some items
\item some items
\item some items
\item some items
\end{enumerate}
\end{itemize}
\end{block}
\end{column}
\begin{column}{.48\linewidth}
\begin{block}{Introduction}
\begin{itemize}
\item some items and $\alpha=\gamma, \sum_{i}$
\item some items
\item some items
\item some items
\end{itemize}
$$\alpha=\gamma, \sum_{i}$$
\end{block}
\begin{block}{Introduction}
\begin{itemize}
\item some items
\item some items
\item some items
\item some items
\end{itemize}
\end{block}
\begin{block}{Introduction}
\begin{itemize}
\item some items and $\alpha=\gamma, \sum_{i}$
\item some items
\item some items
\item some items
\end{itemize}
$$\alpha=\gamma, \sum_{i}$$
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}
\end{document}
\documentclass{beamer}
\usepackage[orientation=portrait,size=a1,scale=1.4]{beamerposter}
\usetheme{JuelichPoster}
\setbeamertemplate{partner1}{\includegraphics{rwth}}
\begin{document}
\begin{frame}[t]
\frametitle{\vspace*{1cm}Headline Sequiates et volupta tiorrorurrrm}
\framesubtitle{Resenime idem ero iunt ra do (DIN A1)}
\begin{appendixblock}
\begin{minipage}[c]{.48\linewidth}
\centering
\color{fzjblue}\rule{0.9\linewidth}{0.2\paperheight}
\end{minipage}
\hfill
\begin{minipage}[c]{.48\linewidth}
\begin{itemize}
\item Ceaque es asitis aut quo tem ime pore recae
\item Ceaque es asitis aut quo tem ime pore reca
iduntiuntrepratu ritem. Nam es et ab is et estotas es repelit
\item sit abo. Nate nos ipsum fugitaque sandaerfere doleserio
dolor aut et dolorroreium et ipsa dolut optatur aut ad quae
enditatusam dolorei
\item Ceaque es asitis aut quo tem ime pore recae
iduntiuntrepratu ritem. Nam es et ab is et estotas es repelit
\end{itemize}
\end{minipage}
\end{appendixblock}
Magnimus ab ini tem quaspe vel ipic tem fuga. Pero beatese volor
andaectem velectio. Simus dolupta qui bea niate rernam, officimus
venet omnienderum renias aciis dolut delitat volupta aut videribero
iligent volorro magnatus, nis es ant dolestet laccabor simagnis
sunto tem ipsandi psapere mquidi sition nobit audam as es etur adia
audisit aspelese perumquamus.\\[1.5ex]
\begin{columns}[onlytextwidth]
\begin{column}{.49\linewidth}
\textbf{\structure{Pudaecae pratur?}}\\
e rovitaqui ad maion con consedi officte ssimolupta iliae
vernate deles quati ut officias sitate volumet eatempora peri
imini quiam ipsapidel ipsunt assedi officab orepero rrumqui
beribus ciisint iorectes as aut facipsam est, sint aut licipsa
ndaepta tempore preptatur rescia se audit, ommodia vollum quam
sequam et mo et volupti cone nimpero voluptibus, ium abo. Illor
aut ium alibus a ellab inctori busapel iduscillore expe cus mil
maios quaeritatur re magnatur alignimus.\\[1ex]
Os doluptati cum ut vitis sam eum eari id quos destius aut mo
tendipsame corerum quasimet officimaxim utaqui ullorem quia cus
sunt.\\[1ex]
Bitiorum volorem quas assim utemolu ptateni te ad quo etur sanda
dio. Ucium ute ium volorrumquia parum, quatas alia velendi bera
periam incienimo consed eum ut mi, qui quas magnam apita vel
ipsam quaeptae re eatem faceature eos aperspe nosandisquam ium
aut
\end{column}
\begin{column}{.49\linewidth}
anda conestium que ped maximus repel iur?\\[1ex]
Nihicid esti qui ilit, consect urepero il invera que suntem et
aut ra periatque sunt ex esectum autet ad quam, qui to idendae
il molupta sedit esciunda net re incto volorum aditat eatum
fuga. Idust, quas aut lam, int.\\[1ex]
Idis alis earcim nullor sunt voluptatur? Erunt landam, nihicate
prem corehent.\\[2ex]
\structure{Tempore sequiam facias repudi in prore}\\
Estio dolum dende nat.Em restes mint.\\
Ullam, con nat renihillat prat est et quae a con estruptatur?\\[1ex]
Hic to expelib eaturib erovitia conet laboreperore volupisque
eius, ime parum hil molorec aeperfe runtur arum quae sequam
excero idesed quatur sequas atenis aut ullaudit omnihicia venit
ommoluptia. Ommodia vollum quam sequam et mo et volupti cone
nimpero voluptibus, ium abo.
\end{column}
\end{columns}
\vspace*{1.5ex}
\structure{
\textbf{Contact:} mustermann@fz-juelich.de
\textbf{-}
\textbf{Website:} www.fz-juelich.de
}
\end{frame}
\end{document}
\documentclass{beamer}
\usepackage{beamerposter}
\usetheme{JuelichPoster}
\begin{document}
\begin{frame}
\begin{center}
\Huge Future is our mission!
\end{center}
\end{frame}
\end{document}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment